Corona Warn App - mehrsprachige Anleitungen

TRANSKRIPT: ERKLÄRFILM ZUR „CORONA-WARN-APP“

Mit der Corona-Warn-App können Sie mithelfen, Infektionsketten zu unterbrechen.
Mit minimalem Aufwand, dafür aber mit maximalem Datenschutz.
Die Corona-Warn-App weiß nicht, wer Sie sind.
Aber sie kann Sie begleiten. Damit Sie sich und Ihre Mitmenschen besser schützen können.
Immer wenn Sie einem anderen Nutzer begegnen, tauschen Ihre Smartphones automatisch verschlüsselte Zufallscodes aus.
Diese Zufallscodes sagen den Handys nur, dass sich zwei Menschen begegnet sind, wie lange das
dauerte und wie groß dabei der Abstand war.
Sie verraten aber weder Namen noch Standorte.
Der andere Nutzer wird also nie erfahren, dass sein Smartphone mit Ihrem Smartphone einen
Code ausgetauscht hat. Ihre Identität bleibt geheim.
Nach 14 Tagen werden die Codes vom Smartphone gelöscht.
Hat sich ein Nutzer nachweislich infiziert, kann er seine eigenen Zufallscodes anonym allen anderen Nutzern zur Verfügung stellen. Auch Ihnen.
Ihre App findet den Code, den Ihr Handy damals mit dem Smartphone des Infizierten ausgetauscht hat und informiert Sie, dass Sie Kontakt zu ihm hatten.
Gleichzeitig gibt sie Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen. Auch Sie bleiben dabei jederzeit
anonym.
Corona zu bekämpfen ist ein Gemeinschaftsprojekt. Auch Sie können einen Beitrag leisten! Mit
der Corona-Warn-App schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.
Jetzt Corona-Warn-App herunterladen und Corona gemeinsam bekämpfen.
corona-warn-app.de (Öffnet in einem neuen Tab)

Aplikacja Corona Warn (Polnisch)

Wspieraj nas w walce z Koroną.

Aplikacja Corona Warning pomaga nam ustalić, czy mamy kontakt z osobą zakażoną, co może prowadzić do ryzyka infekcji. To pozwala nam szybciej złamać łańcuchy infekcji. 

Aplikacja jest ofertą rządu federalnego. 

Pobieranie i korzystanie z aplikacji jest całkowicie dobrowolne. Jest on dostępny do pobrania za darmo z App Store i Google Play. 

Aplikacja Corona Warn

Jak działa aplikacja Corona Warning i co może zrobić. 

Aplikacja Corona Warning pomaga szybko łamać łańcuchy infekcji. Zamienia telefon w system ostrzegania. 

Aplikacja informuje nas, kiedy mieliśmy kontakt z wyraźnie Corona-pozytywnych ludzi. 

Chroni nas i naszych bliźnich oraz naszą prywatność.

Poniedziałek, Czerwiec 15, 2020 

Zapis:

WYJAŚNIANIE FILMU DLA "CORONA WARNING APP

Dzięki aplikacji Corona możesz pomóc w zerwaniu łańcuchów infekcji.Przy minimalnym wysiłku, ale z maksymalną ochroną danych. Aplikacja Corona nie wie, kim jesteś. Ale ona może ci towarzyszyć. Abyście mogli lepiej chronić siebie i swoich bliźnich. Za każdym razem, gdy spotykasz innego użytkownika, twoje smartfony automatycznie wymieniają zaszyfrowane kody losowe. Te losowe kody mówią tylko telefonom, że spotkały się dwie osoby, jak długo to trwało i jak duża była odległość.

Ale nie ujawniają nazw ani lokalizacji. Drugi użytkownik nigdy nie będzie wiedział, że ich smartfon wymienił kod ze smartfonem. Ich tożsamość pozostaje tajemnicą. Po 14 dniach kody zostaną usunięte ze smartfon. Jeśli użytkownik został udowodniony, że jest zainfekowany, on lub ona może dokonać własnych losowych kodów anonimowo dostępne dla wszystkich innych użytkowników. Ty też. Aplikacja znajduje kod, który telefon wymienił ze smartfonem osoby zakażonej w czasie i informuje, że byłeś z nim w kontakcie.

Jednocześnie daje konkretne zalecenia dotyczące działania. Ty też pozostajesz anonimowy przez cały czas. Walka z Koroną to wspólny projekt. Ty też możesz wnieść swój wkład! Dzięki aplikacji Corona Warning możesz chronić siebie i innych ludzi. Pobierz aplikację Corona Warning i walcz z Coroną. 

corona-warn-app.de  (Öffnet in einem neuen Tab)

Aplicația de avertizare Corona (Rumänisch)

Ne sprijină în lupta împotriva Corona.

Ne sprijină în lupta împotriva Corona.

Aplicația de avertizare Corona ne ajută să stabilim, dacă am intrat în contact cu o persoană infectată și dacă există riscul de infectare. Astfel putem să rupem mai repede lanțul infecției.

Aplicația este o ofertă a guvernului federal.

Descărcarea și utilizarea aplicației este complet voluntară.

Poate fi descărcată gratuit din App Store și din Google Play.

 

Aplicația de avertizare Corona

Cum funcționează și ce poate Aplicația de avertizare Corona

Aplicația de avertizare Corona ne ajută la ruperea rapidă a lanțului de infecție.

Aplicația transformă  smartphonul într-un sistem de avertizare.

Aplicația ne informează, cînd am avut contact cu persoane care s-au dovedit a fi testate cu Corona pozitiv.

Ea ne protejează pe noi și pe semenii noștri și mediul nostru privat.

Luni, 15. Iunie 2020       

FILM EXPLICATIV PENTRU "APLICAȚIA DE AVERTIZARE CORONA" (Rumänisch)

FILM EXPLICATIV PENTRU „ APLICAȚIA DE AVERTIZARE CORONA„

Cu Aplicația de avertizare Corona puteți ajuta la întreruperea lanțurilor de infecție.

Cu efort minim, dar cu protecție maximă a datelor.

Aplicația de avertizare Corona, nu știe cine sunteți.

Dar ea vă poate însoți. Încît să vă puteți proteja mai bine pe dumneavoastră și semenii dumneavoasră.

Întotdeauna cînd întîlniți un alt utilizator, smartpfone-urile schimbă automat codurile aleatorii criptate.

Aceste coduri aleatorii spun doar telefoanelor mobile, că s-au întîlnit doua persoane, cît a durat și cît de mare a fost distanța.

 Cu toate acestea, nu dezvăluie nume sau locații.

Celălalt utilizator nu va ști niciodată, că smartpfone-ul său a schimbat un cod cu un alt smartpfon. Identitatea dumneavoastră rămîne secretă.

După 14 zile, codurile sunt șterse de pe smartpfon.

În cazul în care un utilizator s-a dovedit a fi infectat, poate face, în mod anonim, propriile sale coduri aleatoare disponibile tuturor celorlalți utilizatori. Și dumneavoastră la fel.

Aplicația dumneavoastră va găsi codul pe care telefonul mobil l-a schimbat cu smartpfone-ul persoanei infectate la acel moment și vă informează că ați fost în contact cu el.

În acelaș timp, vă oferă recomandări concrete de acțiune. Și dumneavoastră rămîneți tot timpul anonim.

Lupta cu Corona este un proiect de colaborare. Și tu poți contribui! Cu Aplicația de avertizare Corona vă protejați, și-i protejați pe cei din jur. 

Descărcați acum Aplicația de avertizare Corona și împreună luptăm împotriva virusului Corona.

corona-warn-app.de (Öffnet in einem neuen Tab)

ни съдейства в борбата срещу коронавируса (Bulgarisch)

Corona Warn-App:

ни съдейства в борбата срещу коронавируса.

Corona Warn-App ни помага да установим дали сме влезли в контакт със заразено лице и дали от това е възможно да възникне риск от заразяване.

Така можем да прекъснем по-бързо инфекциозни вериги.

Този App се предлага от федералното правителство.

Изтеглянето и използването на на този App са напълно доброволни.

То може да бъде изтеглено безплатно от App Store и Google Play.

 

Corona Warn-App

Как функционира и какво може Corona Warn-App

Corona Warn-App помага бързо да се прекъснат инфекциозни вериги.

Той превръща смартфона в предупредителна система.

Този App ни информира, ако сме имали контакт с лица, за които е доказано, че са тествани положително за коронавирус.

Той предпазва нас, хората около нас и нашата лична сфера.

Corona Warn App (English)

Korona-Uyarı-Uygulaması

تطبيق التحذير من كورونا